HoeTube

HoeTube

In opdracht van Benjamin Murck | 2018 - heden

HOETUBE is een YouTube-project, ontwikkeld door Benjamin, waarin humor en gedachtenkronkels samenkomen. Benjamin vult dit project van concept tot productie zelf in.

Video

Audio

Dit project bevat geen audiofragmenten.